ARCHIKATEDRA WROCŁAWSKA pw. Św. Jana Chrzciciela Duszpasterstwo Młodzieży

Trwa przygotowanie do bierzmowania w roku katechetycznym 2015/2016.
Kandydaci, którzy byli ochrzczeni poza Katedrą zobowiązani są dostarczyć świadectwo chrztu do końca listopada 2015r. (wskazane szybciej).

Z każdego spotkania jest karta pracy - podsumowanie i uzupełnienie treści, które były omawiane na katechezie. Są tam także materiały do pracy indywidualnej.
Po kolejnych spotkaniach materiały będą systematycznie ukazywały się na stronie internetowej. Należy je pobrać i wydrukować dwustronnie - utworzą one wtedy ksiażeczkę czterostronną. Materiały wydrukowane i uzupełnione należy przynosić na kolejne spotkania formacyjne.
UWAGA KLASY TRZECIE!!!

Informacje o spotkaniach na Stronie Głównej


SKRUTYNIUM PRZED BIERZMOWANIEM

Nazwa skrutynium pochodzi od łacińskiego słowa scrutare (badać, wnikliwie poznawać, mieć wgląd w to, co niewidoczne). W starożytności skrutynia polegały na badaniu sumienia i moralności kandydata do chrztu w celu stwierdzenia jego gotowości do dalszego etapu wtajemniczania.
Skrutynium przed bierzmowaniem ma na celu rozpoznać czy jesteś gotowy/gotowa do następnego etapu wtajemniczenia chrześcijańskiego jakim jest bierzmowanie.

Na skrutynium należy:
1. przynieść dzienniczek poświadczający całość przygotowania do bierzmowania w Parafii oraz uzupełnione karty pracy z poszczególnych spotkań formacyjnych
2. okazać opinię katechety szkolnego (w dzienniczku lub na osobnej kartce)
3. świadectwo chrztu – jeśli chrzest miał miejsce poza naszą Parafią.
4. Życiorys świętego, jego podobiznę – wydrukowany na kartce – wiedzieć kim był, przez co osiągnął świętość i dlaczego wybrałeś/wybrałaś go na patrona bierzmowania.
5. Podać imię i nazwisko świadka do bierzmowania – jeśli jest spoza naszej Parafii przynieść zaświadczenie z parafii świadka, że może pełnić tą funkcję. Zachęca się aby był nim któryś z rodziców chrzestnych.
Świadek do bierzmowania musi spełnić następujące warunki:
- jest ochrzczony i bierzmowany
- jest wierzącym i praktykującym katolikiem
- nie żyje z związku niesakramentalnym (konkubinat lub ślub cywilny)
6. Wykazać się znajomością wiedzy religijnej

Skrutynia odbywać się będą przed sakramentem bierzmowania (maj)
KARTY PRACY Z KOLEJNYCH SPOTKAŃ

Wydrukuj i uzupełnij przed kolejną katechezą:
SPOTKANIE 1

Pobierz pliki

SPOTKANIE 2 - 18 XI

Pobierz pliki

SPOTKANIE 3 - 2 XII

Pobierz pliki

SPOTKANIE 4 - 28 I

Pobierz pliki

SPOTKANIE 5 - 2 III

Pobierz pliki

SPOTKANIE 6 - 12 V

Pobierz pliki

Kreator stron internetowych - strona bez programowania