ARCHIKATEDRA WROCŁAWSKA pw. Św. Jana Chrzciciela Duszpasterstwo Młodzieży

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
OBOWIĄZKI I ZASADY 
Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiazki i zasady:

1. Systematyczny udział we Mszy świetej w niedziele i święta.
2. Systematyczne przystępowanie do sakramentu pokuty (raz w miesiącu).
3. Uczestnictwo w nabożeństwach okresowych - przynajmniej kilka razy:
- październik - różaniec  - Adwent - roraty- Wielki Post - Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa- maj - nabożeństwa majowe- czerwiec - nabożeństwa czerwcowe
4. Aktywny i systematyczny udział w katechezie szkolnej.
5. Świadectwo chrześcijańskiego życia w kościele, szkole i innych miejscach.
6. Udział w spotkaniach dla kandydatów - dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność wyklucza z dalszego przygotowania.
7. Kandydat zachowujacy się niewłaściwie na spotkaniu może zostać wyproszony.
Sytuacja taka traktowana jest jako nieobecność bez możliwości usprawiedliwienia.
8. Kandydat powinien wykazać się wiedzą katechizmową i znajomością modlitw.
9. Kandydat systematycznie pracuje na kartach pracy dostępnych po każdym spotkaniu.
10. Kandydat, który został ochrzczony poza Katedrą zobowiazany jest dostarczyć świadectwo chrztu.
11. Kandydaci, którzy nie mieszkają na terenie Parafii Katedralnej, a chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, powinni dostarczyć pisemną zgodę ze swojej Parafii.
Msza święta dla młodzieży
Kościół pw. Św. Krzyża
niedziela - godz. 9.30

z wyjątkiem wakacji i ferii
Kreator stron internetowych - strona bez programowania